«Legisla con nosotros», iniciativa del parlamento gallego

Hace unos días recibí por e-mail un documento (en formato propietario de una conocida empresa de software, ¡qué raro!) procedente del dominio parlamentodegalicia.es. El nombre picó mi curiosidad: «Lexisla con nós» (en realidad debería ser «Lexisla connosco», pero es conocido el mal uso de su propio idioma que caracteriza a la clase política gallega). Este era su contenido…

Estimada/o amiga/o:

Compráceme informarlle que o Parlamento de Galicia aposta polas novas tecnoloxías como vieiro para poñer ao servizo dos usuarios de Internet unha área de participación cidadá nas súas actividades e un medio de diálogo directo e de achegamento aos seus representantes.

Neste sentido, poño no seu coñecemento que están en trámite parlamentario os seguintes proxectos de lei:
Proxecto de lei de vivenda e solo
Proxecto de lei de protección da paisaxe de Galicia
Proxecto de lei galega de medidas tributarias en relación ao imposto sobre sucesións e doazóns
Proxecto de lei de saúde de Galicia

Como queira que calquera destes proxectos pode ser do seu interese, práceme invitala/o a entrar no portal web: www.parlamentodegalicia.es, no apartado “lexisla con nós”, para que poida presentar as súas suxestións, se así o considera oportuno. A este apartado pode acceder directamente co seguinte enlace:

http://www.parlamentodegalicia.es/sites/ParlamentoGalicia/ContenidoGal/pargal_ParticipacionCidada.aspx

Ao mesmo tempo poño no seu coñecemento que o portal dispón dun apartado específico, no espazo dedicado á “participación cidadá”, no que se pode subscribir ás áreas temáticas e expedientes que poidan ser do seu interese. Esta subscrición é gratuíta e periodicamente recibirá no seu correo electrónico unha comunicación sobre o estado e as novidades das áreas ou iniciativas que necesite. A esta subscrición pode acceder directamente co seguinte enlace:

http://www.parlamentodegalicia.es/sites/ParlamentoGalicia/ContenidoGal/pargal_PC_SubscricionsComisions.aspx

Me parece una iniciativa más de cara a la galería pero desde luego no voy a dejar de probarlo.

Por el momento nada de lo que he enviado a las páginas supuestamente participativas del web de este parlamento ha aparecido publicado. Veremos si es desidia, que los webmasters están de huelga o que es todo un paripé al que nos tienen acostumbrados nuestros queridos representantes partitocráticos.

Sobre el Autor

Digital2 es miembro fundador de D3.